DersimiX Online Ders Birebir Ders

Size Özel Reklam

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları

Cevher hazırlama mühendisliği Bölümü hakkında tanıtım yazımızın içeriği Cevher hazırlama mühendisliği Bölümü nedir, Cevher hazırlama mühendisliği puan türü, Cevher hazırlama mühendisi kimdir, Cevher hazırlama mühendisi maaşları, Cevher hazırlama mühendisliği çalışma alanları ve 

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları
Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher Hazırlama Bölümü (MINERAL PROCESSING) Nedir?

Cevher Hazırlama, birincil ve ikincil kaynaklardan yüksek katma değerli ürünler elde edilerek, endüstrinin ihtiyacı olan hammaddelerin üretilmesine olanak sağlayan bir disiplindir. Bu disiplin içerisinde ekonomiye kazandırılacak türdeki tüm cevher veya malzemelerin fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve mineralojik özellikleri temel alınarak yapılan boyut küçültme, sınıflandırma, zenginleştirme, zenginleştirme sonrası çalışmalar ve ayırma teknolojilerini içeren bir mühendislik dalıdır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Puan Türü - Gireceği Sınavlar Hangileri

Cevher Hazırlama Mühendisliği Türkiye'deki bütün üniversiteler Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümüne öğrenci alımını YKS,nin birici ve ikinci oturumu TYT(temel yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan türleri ile tercih yapılmaktadır.TYT ve AYT puan türüne sahip olarak Cevher Hazırlama Mühendisliği  Kısacası Cevher Hazırlama Mühendisliği Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gerekmektedir. Cevher Hazırlama Mühendisliği 4 yıllık bir bölümdür.

Cevher Hazırlama Mühendisi (MINERAL PROCESSING ENGINEER) Kimdir?

Üretilen doğal kaynakların ve ikincil hammadde kaynaklarının çok farklı sektörlerde kullanılabilir hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek tüm zenginleştirme işlemleri, hammaddelerin zararlı maddelerden arındırılması, uygun boyutta ve nitelikte ürünler elde edilmesi gibi konularda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan, projeler üreten, prosesler tasarlayarak mevcut olanların sürdürebilirliğini sağlayan, yeni sistemler ve hammaddeler geliştiren kişiye CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ denir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları

Cevher Hazırlama Bölümü Görevleri

Türkiye’de sadece İTÜ bünyesinde bulunan Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan mühendisler, çok farklı sektörlere hammadde üretimi konularında eğitim almalarından dolayı bir çok endüstri için oldukça önemli bir pozisyondadır.  Bu kapsamda bir cevher hazırlama mühendisinin çalışma alanları aşağıda verilmektedir.


• Fosil katı yakıt kaynaklarının zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesini sağlayan tesisler ile burada üretilen ürünlerin yakılarak temiz enerjiye dönüştürülmesi projelerinde ve mevcut termik elektrik santrallerinde.
• Altın, gümüş, kobalt, nadir toprak elementleri gibi değerli metallerin üretimi sürecinde, bu cevher kaynaklarının hazırlanması ve zenginleştirilmesi projelerinde ve bunların üretim tesislerinde.
• Kurşun, çinko, bakır, alüminyum vb. demir dışı metalleri içeren cevherlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve metal üretim projelerinde ve  üretim tesislerinde,
• Hematit-manyetit içeren demir cevherleri ile kromit ve mangan gibi cevherlerin hazırlanması ve zenginleştirilmesi ve demir çelik üretim projeleri ve tesislerinde; Ayrıca demir çelik  üretiminde en önemli girdi olan kok hazırlama tesislerinde.
• Endüstriyel hammadde olarak adlandırılan kuvars, feldspat, kil, kalsit, vollastonit vb. cevherlerin cam, boya ve seramik endüstrisi için uygun özelliklere getirilmesi amacıyla oluşturulan proje ve tesislerde çalışma olanağına sahip olan cevher hazırlama mühendisleri ayrıca cam, boya ve seramik üretim tesislerinde de istihdam edilebilmektedir.
• Yapı sanayinin en önemli hammaddesi olan çimento ve agrega üretim tesislerinde ve projelerinde.
• Yeterli saflığa ve kimyasal bileşime sahip bazı hammaddelerin endüstrinin talep ettiği uygun boyutlara getirilmesi amacıyla kurulmuş olan mikronize öğütme tesislerinde ve projelerinde,
• Katı-sıvı ayırma prosesleri ve arıtma teknolojilerinde.
• İkincil kaynak olarak nitelendirebileceğimiz, gerek maden atıkları, gerekse kentsel atıkların değerlendirilmesi ve tekrar ekonomiye kazandırılması projelerinde ve geri dönüşüm tesislerinde.
• Ülkemiz ve Dünya için kritik olarak değerlendirilen bazı hammaddelerin değerlendirilmesi ve üretilmesi amacıyla oluşturulacak yeni proseslerin, yeni teknolojilerin oluşturulması amacıyla kurulan enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde.
• Hammadde kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan projeleri gerçekleştirecek nitelikli mühendislerin yetiştirildiği üniversitelerde.
• Kozmetik, tarım, tekstil, kimya gibi çok farklı sektörde faaliyet gösteren tesislerde hammadde kaynağı olarak kullanılan minerallerin uygun niteliklere getirilmesi amacıyla oluşturulan projeler ve tesislerde.
• Üretilen hammaddelerin satış, ticareti ile proses içerisinde kullanılan tüm cihaz, sarf malzemesi ve makinelerin ve satışında. Bunun yansıra sektörü kapsayan tüm proseslerdekullanılan makine ve cihazların tasarımı, üretimi ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan projeler ve tesislerde.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları

Cevher Hazırlama Mühendisliği Maaşı Ne Kadar

Cevher Hazırlama Mühendisliği Türkiye’nin tek bölümü olması ve birçok endüstri ve sanayii ile kesişme noktalarına sahip olması nedeniyle geniş bir iş potansiyeline sahip olup, mezunların yaklaşık %50’si mesleği ile ilgili konularda çalışmaktadır. Bu oran diğer mühendislik alanlarının yaklaşık iki katıdır. İstihdam edilen yeni bir mezun ortalama cevher hazırlama mühendis maaşı 3500-4000 TL ile işe başlarken, sektör içinde kendini geliştirmesi ile kısa surede bu rakamların cok daha üzerinde maaşlarla çalışma olanağına sahip olabilmektedir. 

Cevher Hazırlama Mühendisi Kamu İstihdamı

Cevher hazırlama mühendisliği bölümünden mezun arkadaşlar KPSS SINAVI ile personel alan TTK (Türkiye Taş Kömürü Kurumu), MTA (Maden Teknik Arama), TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve eski adları ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) gibi kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmekte ve yurt dışında bu kuruluşlardan burs alabilmektedir. 

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Dersleri ve Staj

Cevher hazırlama mühendisliği Bölümüne gelen öğrenciler, her İTÜ ye gelen öğrenci gibi ilk iki sene temel mühendislik derslerini almaktadır. 4. Yarıyıldan sonra meslek dersleri başlamakla birlikte, ders içerikleri genellikle pratik ağırlıklıdır. Hemen hemen her meslek dersi kapsamında büyük laboratuvar imkanlarındanyararlanan öğrenciler buralarda teorik bilgileri pekiştirmektedir. Daha cok tasarımproses oluşturma ve organizasyon becerileri kazanan öğrenciler ayrıca İTB (İnsan toplum Bilimleri) dersleri de almaktadır. Ayrıca Bölümden mezun olacak arkadaşlar mezun olurken tamamen uygulama ağırlıklı, deneysel çalışmalarla bitirme tezleri yapmakta, deney tasarımı ve proje yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca Bölümün endüstri ile ilişkilerinin güçlü olmasından dolayı staj yeri bulma ile ilgili bir sıkıntı olmamaktadır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nasıl - Yorumları

Cevher hazırlama mühendisliği Bölümü Mezunları ve yahut şu an bölümü Okuyor olan kişilerden bölümü tercih edecek olan adaylara tecrübelerini aktarmak yol göstermek amacı ike yorumlara aktarabilirsiniz. Ayrıca bölümü tercih edecek adaylar merak ettiği konuları yorumlar kısmından sorabilirsiniz.
  1. "İsimsiz" olarak yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" bölümünden "ANONİM"i seçin.
  2. Takma adla yorum yapmak için "ADI/URL"yi seçerek herhangi bir isim yazın.
  3. Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
  4. Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
  5. Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
  6. Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.