Size Özel Reklam

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları İmkanları

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Ne İş Yapar Maaşları İmkanları

Çocuk Gelişimi hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler bu tanıtım yazımızda yer almaktadır. Çocuk Gelişimi bölümü için aşağıdaki alt başlıklarda ayrıntılı bilgiler verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

1 – Çocuk Gelişimi nedir?
2 – Çocuk Gelişimi Hangi Puan Türü ve Girilmesi Gereken Sınavlar Nelerdir?
3 – Çocuk Gelişimi İş İmkanları
4 – Çocuk Gelişimi Ne İş Yapar?
5 – Çocuk Gelişimi Ne Kadar Maaş Alır?
6 – Çocuk Gelişimi Atamaları
7 – Çocuk Gelişimi Formasyon ve Öğretmenliği
8 – Çocuk Gelişimi Nasıl?


Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanalarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.

Çocuk Gelişimi Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Çocuk Gelişimi Bölümü Puan Türü Türkiye'deki bütün üniversiteler Çocuk Gelişimi bölümüne öğrenci alımını YKS,nin birici ve ikinci oturumu TYT(temel yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan türleri ile tercih yapılmaktadır.TYT ve AYT puan türüne sahip olarak Çocuk Gelişimi bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Çocuk Gelişimi Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gerekmektedir. Çocuk Gelişimi 4 yıllık bir bölümdür.

Çocuk Gelişimi İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Çocuk Gelişimci, Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler alanlarında ve diğer sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır:

SAĞLIK ALANINDA

Hastanelerde ve aile sağlığı merkezleri’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması; plan, program ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkanlarının yaratılabilmesi için ilgili kişi ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından sorumludur (bkz. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1997).

EĞİTİM ALANINDA

Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları (çocuk gelişimi alanında yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yaş düzeylerine uygun olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre bireysel eğitim programlarının hazırlanmasından sorumludur. Bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Alanı ile ilgili konularda aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında ve personel için hizmet içi eğitim programları hazırlar ve uygulamada görev alır. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olma koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanabilirler (bkz. MEB, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 2008; Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği, 2005; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 2001).

SOSYAL HİZMET ALANINDA

Çocuk Ve Gençlik Merkezleri’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak görev alırlar (bkz. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 2001).

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev alabilirler. Söz konusu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşayan çocukların gelişim düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden sorumludur. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan okul öncesi ve engelli çocuklara yönelik programlar hazırlar, uygular ve gerekli materyalin hazırlanmasında görev alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında görev alırlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000).

Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde görev alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip eder ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve uyumu ile ilgili çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi için gerekli gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumludur (bkz. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009).

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri’ nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, koordinasyon merkezi tarafından çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gereken bakım ve yetiştirme ile ilgili mesleki çalışmaları yürütmekten sorumludur. Her bir çocuğun yaşı, engeli, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili eğitim programları hazırlar ve uygularlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008). Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek ya da odaların ya da sivil toplum veya kamu kuruluşlarının düzenlediği ve belirlenen standartlara uygun olan aile danışmanlığı eğitim programını tamamlamak koşuluyla,

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri’nde görev alabilirler (bkz. Sosy al Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 2007).

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğinde de görev alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri veya çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütürler. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, evden veya bulunduğu kurum ya da kuruluştan kaçan, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendisine ve kanuni mümessiline rehberlik hizmeti sunulmasından sorumludurlar (bkz. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 2001).

UNICEF, ILO ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA (STK)proje üreticisi, yürütücüsü ve danışman olarak görev alabilirler.

4 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi bölümü, iş olanakları açısından en şanslı bölümlerden biridir. Öyle ki bu bölümü başarı ile bitirenler sayılamayacak kadar kurum ve kuruluşta çalışma olanağına sahip olurlar. Bu kurum ve kuruluşlar kamu yani devlet kurumları olabileceği gibi özel kuruluşlar da olabilir. 4 yıllık çocuk gelişimi mezunları Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığında, Çocuk Esirgeme kurumlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı alanında, devlet üniversitelerinde, üniversite araştırma hastanelerinde, üniversitelerin ilgili anabilim dalında, özel anaokullarında, kreşlerde, çocuk yuvalarında ve daha bir çok alanda çalışma olanağı bulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarında (okulöncesi eğitim kurumları) veya İlkokul kurumları bünyesindeki anasınıflarında okulöncesi öğretmeni (anasınıfı öğretmeni) olmak isteyenler ya alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmalı ya da pedagojik formasyon eğitimi almalıdır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Çocuk Gelişimi maaşları kamuda farklı, özel sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Çocuk Gelişimi mezunu maaşı 3500-4000 lira civarında iken özel sektör için Çocuk Gelişimi maaşları asgari ücret ile 2500-3000 lira arasında değişmektedir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

80 ve üzeri puan alan mezunlar çeşitli kamu kurumlarına çocuk gelişimcisi veya öğretmen olarak atanabilmektedir.

Çocuk Gelişimi Mezunları Öğretmen Olabilir mi?

Bölüm mezunları formasyon alarak Okul Öncesi öğretmenliği yapma imkanına sahiptir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Yorumları – Çocuk Gelişimi Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Atama konusunda en şanslı bölümlerden bir tanesi 4 yıllık Çocuk Gelişimi bölümüdür. Bu bölümden mezun olanlar hem düşük puanla devlete atanma şansına sahiptir hem de okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Değerli üniversite adayları, Çocuk Gelişimi nedir ne iş yapar ve benzeri tüm sorularla ilgili sorularınızı sorabilir veya yazımıza katkıda bulunmak için Çocuk Gelişimi iş imkanları, maaşları hakkında bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.

15 yorum

 1. Unknown
  Peki çocuk psikoloğu olmak icin ne yapabiliriz veya öyle bir şansımız var mı?
 2. Unknown
  Çocuk psikoloğu olabiliyor muyuz?
  • Adsız
   evet tyt puanıyla 2 yıllık çoçuk gelişimi nölümü bitirmen yeterli maaşı ise 4550 tl civarı
  • Adsız
   Çocuk psikoloğu olabilmen için 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olman gerek. Çocuk gelişimi lisans programında okuyarak çocuk psikoloğu olamazsın.
  • Adsız
   Çocuk psikoloğu olabilmen için 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olman gerek. Çocuk gelişimi okuyarak çocuk psikoloğu olamazsın.
  • Adsız
   2 yıllık çocuk gelişimi bitirip çok bir seçeneğin olmaz 4 yıllığa tamamlamanı öneririm. Çocuk psikoloğu olmak için de 4 yıllık psikoloji bitirip gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yapman gerekir. Çocuk gelişimi okuyup da neler yapabileceğin zaten yazıda belirtilmiş o yüzden ayrıntı vermeme gerek yok. İyi günler *-*
 3. Adsız
  4 yillik cocuk gelisimi bolumumden sinif ogretmeni olunabilinir mi ben 2 yillik cocuk gelisimi okuyorum dgs ile cocuk gelisimine ne mi yoksa okul oncesi ogretmenligine mi
 4. Unknown
  hayır çocuk psikoloğu olamazsınız olmak isterseniz psikoloji bölümünden mezun olmanız gerekir
 5. Unknown
  2 yıllık çocuk gelişim mezunu kpss de atanırsam herhangi bi devlet kurumun da görev yapabilir mi ve ne kadar maaş alır?
 6. Unknown
  Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum 4yıllıkçocuk gelişimi okursam okul öncesi öğretmenliği yapabiliyor muyum
 7. Unknown
  Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum 4yıllıkçocuk gelişimi okursam okul öncesi öğretmenliği yapabiliyor muyum
 8. Unknown
  4yılık çocuk gelişim okuyorum ilerde önüm açık olurmu atanabilir miyim?
 9. Unknown
  4 yıllık çocuk gelişimi okuyup okul öncesi öğretmeni olabilirmiyiz?
 10. Unknown
  cocuk gelişim 1. sınıf ogrencisiyim 4 yıl sonra ne yapıcam hangı sınavlara giricem bilginiz varmı
  • Adsız
   Bu tamamen senin ne meslek yapmak istediğinle ilgili. Ne istediğini bilmeden şu şu sınavlara gir dememiz doğru olmaz. Öğretmen olarak devam etmek istersen tezsiz yüksek lisans yapıp KPSS' ye girip atanman gerekir mesela. Ayrıca ne yapmak istediğini bilerek oku senin yararına olur. Henüz birinci sınıf iken yol haritan belli olsun. Başarılar ve iyi günler :)
 1. "İsimsiz" olarak yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" bölümünden "ANONİM"i seçin.
 2. Takma adla yorum yapmak için "ADI/URL"yi seçerek herhangi bir isim yazın.
 3. Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
 4. Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
 5. Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
 6. Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.