Size Özel Reklam

Felsefe Grubu Öğretmenliği Nedir Bölüm Hakkında Bilgi


Felsefe Grubu Öğretmenliği hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler bu tanıtım yazımızda yer almaktadır. Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü için aşağıdaki alt başlıklarda ayrıntılı bilgiler verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

1 – Felsefe Grubu Öğretmenliği nedir?
2 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Hangi Puan Türü ve Girilmesi Gereken Sınavlar Nelerdir?
3 – Felsefe Grubu Öğretmenliği İş İmkanları
4 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Ne İş Yapar?
5 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Ne Kadar Maaş Alır?
6 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Atamaları
7 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Formasyon ve Öğretmenliği
8 – Felsefe Grubu Öğretmenliği Nasıl?


Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Eğitim fakültelerinin felsefe grubu öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl ya da çeşitli fakültelere bağlı felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Üniversitelerde çeşitli fakültelere bağlı felsefe, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde verilen eğitimle ilgili kısa açıklamalar aşağıdadır:

Felsefe Bölümü;
Bu bölümde eğitim üç başlık altında toplanmıştır.
1- Sistematik Felsefe ve Mantık: Sistematik felsefe "varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir?" gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır.
2- Felsefe Tarihi: Evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir.
3- Bilim Tarihi: İnsan düşüncesinin önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi, bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini, toplumlararası bilgi alış verişi bağlamında ele alır.

Sosyoloji Bölümü;
Bu bölümün amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleri ile ilişkileri konusunda öğrencileri aydınlatmak ve araştırma yaptırmaktır. Bu bölümde öğrencilere; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Sosyal Değişme, Köy Sosyolojisi, Psikoloji, Felsefe, Ekonomi, Hukuk, Bilgisayar, İstatistik ve Yöntembilim dersleri verilir.

Psikoloji Bölümü;
Bu bölümün amacı, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemleri kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu konularda eğitim ve araştırma yapılır.
Eğitim boyunca; Temel Felsefe, Mantık, İstatistik ve Sosyolojinin yanı sıra Psikolojiye Giriş, Çağdaş Psikoloji Akımları, Gelişim Psikolojisi, Fizyolojik Psikoloji, Psikolojik Testler, Zeka-Kişilik Psikolojisi, Anormal Davranış Psikolojisi gibi meslek dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuarlarda ve alanda sürdürülür. Ders programları ve derslerin kısa tanımları ekte yer almaktadır. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Puan Türü – Bölüm İçin Hangi Sınavlara Girilir?

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Puan Türü Türkiye'deki bütün üniversiteler Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümüne öğrenci alımını YKS,nin birici ve ikinci oturumu TYT(temel yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan türleri ile tercih yapılmaktadır.TYT ve AYT puan türüne sahip olarak Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Felsefe Grubu Öğretmenliği Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gerekmektedir. Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 yıllık bir bölümdür.
Felsefe Grubu Öğretmenliği İş Olanakları – Mezunları Nerede Çalışır?

Felsefe grubu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda, özel eğitim kurumlarında, Felsefe grubu öğretmeni olarak çalışırlar. Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

4 Yıllık Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Ne İş Yapar?

Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Felsefe grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,

-Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
-Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
-Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
-Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
-Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
-Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
-Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
-Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Maaşları Ne Kadar ?

Felsefe Grubu Öğretmenliği bitirenler ekseri MEB’e bağlı liselere atanmaktadır. Yeni atanan bir Felsefe Grubu Öğretmeni maaşı 3000-3750 lira arasında değişmektedir. Taban maaş 3 bin lira dolaylarında iken girilen ek ders arttıkça maaş da yükselmektedir. Ayrıca hafta sonu kurslarına giren öğretmenler ayrıca kurs ücreti de alırlar.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Atamaları ve KPSS Taban Puanları

Her sene yapılan öğretmen alımlarında Felsefeye de yeterince kontenjan ayrılmaktadır. Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanmak için genel olarak 85 civarında puan almak gerekir. Ancak artık sözlü mülakatlar da yapıldığından KPSS’de alınan puan tek kriter değildir. KPSS’den düşük aldığı halde mülakatta yüksek alarak atananlar olduğu gibi; KPSS’de yüksek puan alıp da mülakatta elenenler de bulunmaktadır.

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Yorumları – Felsefe Grubu Öğretmenliği Nasıl Bir Bölüm İyi mi?

Değerli üniversite adayları, Felsefe Grubu Öğretmenliği nedir ne iş yapar ve benzeri tüm sorularla ilgili sorularınızı sorabilir veya yazımıza katkıda bulunmak için Felsefe Grubu Öğretmenliği iş imkanları, maaşları hakkında bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.
  1. "İsimsiz" olarak yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" bölümünden "ANONİM"i seçin.
  2. Takma adla yorum yapmak için "ADI/URL"yi seçerek herhangi bir isim yazın.
  3. Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
  4. Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
  5. Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
  6. Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.