Size Özel Reklam

TYT Nedir Baraj Puanı Kaçtır Konu ve Soru Dağılımı Nasıldır?

TYT Nedir Baraj Puanı Kaçtır Konu ve Soru Dağılımı Nasıldır?

 TYT Nedir?


Tyt(temel yeterlilik testi) YKS’nin ilk oturumu olup üniversite adaylarının girdiği sınavdır.Bu sınavda adayların temel bilgileri ölçülmektedir. Anlaşılacağı gibi Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri alanlarından soruların bulunduğu test grubudur.Sınav toplam 120 sorudan oluşup 135 dakikalık zaman verilmektedir. 

TYT Baraj Puanı Kaçtır?

TYT(temel yeterlilik testi) baraj puanı 150 dir. Herhangi bir önlisans terciği yapabilmek için 150 ve ya üzeri bir puan almanız gerekiyor. Ayrıca 150 puan üzeri alamayan adaylar tercih yapamıyor ikinci oturuma AYT’ye girmeye hak kazanamıyor.
TYT Baraj Neti Kaçtır?
TYT baraj puanı 150’dir.Bu baraj puanı için yapmanız gereken net 20-25 civarı olmaktadır.
TYT Soru Dağılımı Nasıldır?
Türkçe:          40 soru
Matematik:    40 soru
Sosyal Bilgiler
-Tarih:              5 soru
-Coğrafya:       5 soru
-Felsefe:          5 soru
-Din Kültürü:    5 soru
Fen Bilgileri
-Biyoloji:          6 soru
-Fizik:              7 soru
-Kimya:           7 soru
Toplam:         120 soru
TYT Türkçe Konuları Nelerdir?
  • Sözcük Anlamı          
  • Yazım Kuralları
  • Söz Yorumu
  • Noktalama İşaretleri
  • Deyim ve Atasözü
  • Sözcüğün Yapısı
  • Cümle Anlamı
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Yorumu         
  • Fiiller
  • Paragrafta Anlatım Teknikleri
  • Sözcük Grupları
  • Paragrafta Konu-Ana Düşünce
  • Cümlenin Ögeleri
  • Paragrafta Yapı
  • Cümle Türleri
  • Paragrafta Yardımcı Düşünce
  • Anlatım Bozukluğu
  • Ses Bilgisi
TYT Matematik Konuları Nelerdir?
  • Temel Kavramlar      
  • Problemler
  • Sayılar- Sayı Basamakları
  • Kümeler-Kartezyen Çarpım
  • Bölme ve Bölünebilme   
  • Fonskiyonlar
  • OBEB-OKEK     
  • Permütasyon
  • Rasyonel Sayılar       
  • Kombinasyon
  • Basit Eşitsizlikler       
  • Binom
  • Mutlak Değer  
  • Olasılık
  • Üslü Sayılar      
  • İstatistik
  • Köklü Sayılar
  • 2.Dereceden Denklemler
  • Çarpanlara Ayırma
  • Karmaşık Sayılar
  • Oran Orantı     
  • Polinomlar
  • Denklem Çözme
  • Mantık
TYT Geometri Konuları Nelerdir?
  • Temel Kavramlar
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Özel Üçgenler
  • Dik Üçgen
  • İkizkenar Üçgen
  • Eşkenar Üçgen
  • Üçgende Alan
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Üçgende Benzerlik
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler
  • Dikdörtgen
  • Özel Dörtgenler
  • Çemberler
  • Katı Cisimler
  • Prizmalar
  • Noktanın Analitiği
  • Doğrunun Analitiği
  • Çemberin Analitiği
  • Trigonometri
TYT Fizik Konuları Nelerdir?
  • Fizik Bilimine Giriş
  • Madde ve Özellikleri
  • Hareket ve Kuvvet
  • İş, Güç ve Enerji I
  • Isı ve Sıcaklık
  • Elektrostatik
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Basınç
  • Kaldırma Kuvveti
  • Dalgalar
  • Optik
TYT  Kimya Konuları Nelerdir?
  • Periyodik Sistem
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Asit, Baz ve Tuz
  • Maddenin Halleri
  • Karışımlar
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Kimya Her Yerde
TYT Biyoloji Konuları Nelerdir?
  • Canlıların Ortak Özellikleri
  • Canlıların Temel Bileşenleri
  • Hücre ve Organelleri
  • Hücre Zarından Madde Geçişi
  • Canlıların Sınıflandırılması
  • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
  • Kalıtım
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Güncel Çevre Sorunları
TYT Tarih Konuları Nelerdir?
  • Tarih Bilimi
  • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
  • İlk Türk Devletleri
  • İslam Tarihi ve Uygarlığı
  • Türk-İslam Devletleri
  • Türkiye Tarihi
  • Beylikten Devlete (1300-1453)
  • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
  • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
  • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
  • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
  • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
  • 1. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
  • Kurtuluş Savaşında Cepheler
  • Türk İnkılabı
  • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
  • Türk Dış Politikası
TYT Coğrafya Konuları Nelerdir?

ÇEVRE ve TOPLUM

  • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
  • Doğal Afetler
BEŞERİ SİSTEMLER
  • Beşeri Yapı
  • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
  • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
  • Geçim Tarzları
MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
  • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye İklimi ve Özellikleri
  • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
  • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
  • Bölge Türleri ve Sınırları
  • Konum ve Etkileşim
  • Coğrafi Keşifler
DOĞAL SİSTEMLER
  • Doğa ve İnsan
  • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
  • Coğrafi Konum
  • Harita Bilgisi
  • İklim Bilgisi
  • Yerin Şekillenmesi
  • Doğanın Varlıkları
TYT Felsefe Konuları Nelerdir?
  • Felsefe’nin Konusu
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi
TYT Din Kültürü Konuları Nelerdir?
  • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
  • İnsan ve Din
  • İslam ve İbadetler
  • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
  • Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
  • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
  • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
  1. "İsimsiz" olarak yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" bölümünden "ANONİM"i seçin.
  2. Takma adla yorum yapmak için "ADI/URL"yi seçerek herhangi bir isim yazın.
  3. Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
  4. Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
  5. Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
  6. Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.